In turbulente tijden is het voor elk bedrijf belangrijk te weten waar zij financieel staan, waar zij vanuit die positie strategisch naar toe willen, welk business model zij daarbij hanteren en welke impact dit heeft op hun behoeften aan financiering in de toekomst.

Een business plan dat op regelmatige basis geactualiseerd wordt, dient als een kompas voor de reis die elk bedrijf aangaat. En je kan beter topfit en ingeënt aan die reis beginnen

Een business plan vertrekt van een aantal hypothesen (gebaseerd op het verleden en/of informatie uit de markt) aangeleverd door de ondernemer. Op basis daarvan gaan wij meestal een vijftal jaren vooruitkijken. Wij stellen een evolutie van de balans en resultatenrekening, de kasplanning, de bronnen en aanwending van de financieringsmiddelen en het netto te financieren saldo op.

De belangrijke vragen hierbij zijn: kom ik toe met mijn initiële financiering om mijn plannen te realiseren? Wanneer kom ik in financiële problemen? Welke scenario’s zijn mogelijk en wat is de mogelijke uitkomst? Wat is dan mijn bijkomende financieringsbehoefte? Bij wie kan ik terecht om de bijkomende financiering te vragen? Is mijn plan solide genoeg om een investeerder te overtuigen? Moet in meerdere financieringsronden voorzien? Hoelang kunnen we het volhouden met de financiële middelen die we ter beschikking hebben? …

Door vooruit te kijken en ons business plan regelmatig te toetsen en te actualiseren in functie van de realiteit, leggen we de basis samen met onze klanten-ondernemers voor een gezonde en duurzame groei van hun bedrijf.